Cisco er en ledende aktør innen nettverk og sikkerhet, og leverer innovative løsninger for å fremme digitalisering og teknologisk utvikling.

Cisco er også engasjert i bærekraftig praksis og bidrar til å redusere karbonavtrykket ved å tilby energieffektive løsninger og støtte miljøinitiativer.
Sikre, trygge og stabile løsninger i en hektisk hverdag

Teknologi og nettverk hører sammen, og når teknologiutviklingen har akselerert slik den har gjort de senere årene, vil dette påvirke din nettverksløsning.

En nettverksløsning som utvikler seg og holder følge med teknologiutviklingen vil gi deg driftsfordeler også i tiden som kommer. Gi de ansatte en sømløs og sikker tilgang til virksomhetens systemer og programmer.

AI er et viktig tema for mange virksomheter, både hvordan man kan benytte AI i virksomhetene, men også hvilke operasjonelle elementer man trenger å hensynta. Cisco studien kartlegger resultater på tvers av vanlige AI-utfordringer og muligheter.

Les studien her