Lexmark kampanje

Utvidet garanti og service avtale


Når du bestiller en av printerne på vår Lexmark kampanje så er det inkludert 1+3 års avtale som heter: ON-SITE REPAIR Next business Day response Service

Det innebærer følgende:

  • Respons på service henvendelse senest neste arbeidsdag
  • Ved behov blir service på printeren utført på stedet printer er lokalisert (1 år)
  • Vedlikeholds sett inkludert 1+3 år
  • Fotokonduktor inkludert 1+3 år
  • Developer inkludert 1+3 år

  • Dette betyr at du kun betaler for toner forbruk de 4 første årene.

    Printeren blir også registrert inn i vår drifts monitor så vi kan bistå dere med automatisk utsendelse av toner, øvrig forbruksmateriell og behandle driftsmeldinger. På denne måten kan vi supporte og samarbeide på en pro aktiv måte.