Smarte valg for fremtiden

At klimaendringene er menneskeskapte er de aller fleste forskerne enige om. Klimautslippene må ned, og det raskt. Om vi alle gjør smarte valg og er bevisste forbrukere vil vi sammen kunne gjøre store endringer for miljøet vi lever i. Også når det kommer til datamaskiner finnes det bærekraftige løsninger som er bedre for miljøet. Når du skal investere i ny hardware, spør din forhandler:


"Har du et grønt alternativ?"

For datamaskiner kan produseres og distribueres på en bærekraftig måte. Jo flere som spør etter grønne, bærekraftige enheter, jo enklere blir det for leverandører og produsenter å sette fokus på problemstillingen og komme med nye smarte klimabesparende tiltak.

Det kan være så enkelt som at man ser på hvordan datamaskinen fraktes fra fabrikk til forbruker. Tog istedenfor fly. Mindre emballering og bruk av biologisk nedbrytbart materiale fremstilt av bambus og sukkerrør, sparer også miljøet. Andre tiltak er gjenvinning og resirkulering av datamaskinens komponenter, når den byttes ut.


Se våre klimasmarte enheter her.

Klimakompenserte enheter

Hele maskinens livssyklus kan også kompenseres via bærekraftige prosjekter. Det foregår ved at CO2 utslipp i forbindelse med produksjon, transport og bruk av datamaskinen beregnes. På denne måten er det mulig å kompensere CO2 utslippet med bærekraftige prosjekter.

Kompensasjonen går til utvalgte initiativer og prosjekter styrt av FN, for å redusere klimautslipp. Prosjekter som solenergi, vindturbiner, soloppvarmet matlaging i områder av verden som ikke har tilgang på strøm, samt mange andre viktige initiativer vil redusere det menneskelige CO2 fotavtrykket.

Se våre korkprodukter her.Det kommer noen etter oss

Våre miljømerkede produkter fraktes med tog, emballeres med mindre luft i esken og det brukes biologisk nedbrytbare materialer. I tillegg har vi gode og sikre ordninger for sikker sletting av datamaskinen ved "second hand", men også gjenvinning og resirkulering av datamaskinens komponenter dersom den kasseres. Videre er det mulig å klimakompensere datamaskinens karbonavtrykk, via bærekraftige prosjekter.

Gjør en forskjell og still spørsmålet neste gang: «Har du et grønt alternativ?» Det kommer noen etter oss også! La oss etterlate denne planeten i litt bedre form, enn da vi kom.